Wide view attempt
A copy machine with it´s lid wide open is placed in the woods during night. An attempt to scan what is above and beyond.
The video shows the attempt during dawn.

En kopieringsmaskin är placerad i skogen under natten med uppfällt lock. Ett försök att scanna av vad som finns ovan och utanför.
Videon visar försöket under gryning.

View excerpt from videoloop 10 min HD stereo 2013