Recurrent Dreams
Samarbetet har tagit sin utgångspunkt från filmen Solaris (Tarkovsky 1972). Några människor befinner sig på en rymdfarkost som cirkulerar runt planeten Solaris. Dess vattenlika yta speglar deras minnen och drömmar vilket framkallar hallucinationer till den grad att de tillslut inte vet vad som är verkligt eller ej.

Genom ett hål i väggen projiceras en video på en gammal spegel vars spegelyta har spruckit upp och släpper igenom delar av videon och speglar andra delar. Videon är filmad snett uppåt mot träd som står och svajar i vinden. På golvet står en fläkt med pappersremsor som blåser ett prasslande ljud. Det är möjligt för betraktaren att vandra runt spegeln och betrakta de olika bildytorna från olika håll. Mellan varje loop är en svart paus.
videoinstallation
projektor, video, spegel och bordsfläkt
videoloop 1 min
2016