Nedslag (2,5,9,3,12,6,15,21,17 och 4)
Stones with a crack. Each made up by two separate parts, picked at different locations.
Plaster and color is added so that they will look as if they are two parts from one single stone. The numbers of the title change depending on which and how many stones that are being presented. (The ten numbers in this title refer to the stones on the picture beside.)

Spruckna stenar. De olika delarna är stenar plockade från olika platser. Gips och färg är adderat för att de ska se ut att vara två delar av en enda sten. Beroende på vilka och hur många stenar som ställs ut ändras, ökas eller minskas numreringen i titeln, därav tio nummer i titeln till bilden bredvid.
2013