Map
Black photo copied papers, crumpled (between my hands) to as minimal of a size as possible, then uncrumpled. The act was/has been repeated several times. A simulation of (repeated) implosions and explosions.

Svartkopierade papper som knycklas ihop till så liten massa som möjligt mellan mina händer, för att sedan knycklas upp igen. Handlingen upprepas flera gånger. En simulering av repeterade implosioner och explosioner.
28·19,5 cm
2012