Last Year
Tree ring (of last year).

En utsågad (förra årets) årsring.
2011