Event Horizon
A vacuum cleaner, grinded down, vacuuming its own dust.
The process ended when the bag became full.

Nedslipad damsugare som under processen har använts för att suga upp sitt egna damm. Processen avslutades när påsen blev full.
2012